Landbouwfolie recycling
De jaarlijkse inzameling van folie vindt plaats op vrijdag 8 juli a.s. tussen 8.00 en 17.00 uur.
Kuilfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen, mits gebundeld en grondvrij, wederom gratis ingeleverd worden. Folie dat niet gebundeld is, wordt berekend à 
€ 10,- excl. BTW per vracht. Aan het inleveren van stretchfolie zijn stortkosten verbonden (dit moet gewogen worden). 
De mogelijkheid bestaat om het folie door ons op route af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.
 
Nieuwe mesttank
Ter vervanging van één 34m3 vierassige tank, hebben we een getrokken Kaweco tank aangeschaft.
Deze tank heeft de volgende unieke kenmerken:
•   3 assen hondegang gestuurd, waardoor de wielen van de tank niet door het trekkerspoor rijden en er geen “vermoezing” van de graszode optreedt.
•   Gestuurde hefinrichting zodat wanneer de tank in hondegang rijdt, de bemester recht in de rijrichting werkt.
•   Luchtdrukwisselsysteem op zowel de tank en de trekker waardoor deze combinatie met een lagere banden-spanning in het land rijdt dan elke zelfrijder met tank.
•   Enorme zuigcapaciteit door 10” zuigarm, turbovuller en 9m3 verdringerpomp. 
•   Uitgevoerd met Automatische Gegevens Registratie, GPS en weeginrichting om mest gewogen en bemonsterd af te voeren.
•   30m3 inhoud
 
Zodebemesters
Ten behoeve van de nieuwe tank is er een Duport Alltrack Twin zodebemester aangeschaft. Deze bemester heeft net als de aanwezige Vredo’s dubbele schijven die de mest goed in de bodem kunnen brengen. Voordeel van deze bemester is dat deze meelopende elementen heeft, waardoor die de machine volgt.
 
De sleufkouter van  de 10m3 Schuitemaker tank is ingeruild omdat deze niet aan de (toekomstige) eisen voldoet. Ter vervanging is een Vredo zodebemester aangebouwd.
 
Grasland zuring vrij
Om zuring in grasland beter te bestrijden is er een nieuw middel: Harmony. Dit middel is bij uitstek geschikt voor gebruik in de herfst. De zuring heeft dan de sapstroom richting de wortel. Het middel remt enigszins de grasgroei wat in deze periode minder nadelig is. Harmony werkt beter dan de tot op heden gebruikte middelen.
 
Gras onderzaai in mais
Om de groenbemester in/na de mais een voorsprong te geven, minder nutriënten te verliezen en de berijdbaarheid in de herfst te verbeteren is het mogelijk gras onder te zaaien. Wij doen dit met een een pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes die het zaad op de grond brengt, waarbij wij in dezelfde werkgang het zaad door de grond schoffelen.
 
Grasland verbetering
De nazomer is de meest geschikte periode om nieuwe grassen toe te voegen aan de bestaande graszode. Na het kort maaien van het gras kunnen wij dit doorzaaien en combineren met het lostrekken van de ruw- & veldbeemd met de graslandeg. In/na meerdere jaren zou je dan de volgende rekensom mogen maken: 
Meeropbrengst 2000kg ds/ha a € 0,14/kg ds                                                                   € 280,00/ha
Doorzaaien & graslandeggen: Zaaikosten(>5ha)                                    €-45,00/ha
Zaad(15kg/ha Allround doorzaai (70%tetra+30%diploïd)a €5,15/kg        €-77,25/ha
                                                                                                                                       €-122,25/ha
                                                                                                                  Meeropbrengst € 157,75/ha
 
Grasland-cultivator
De nazomer / het najaar is bij uitstek geschikt om de verdichte plekken in grasland te beluchten. Wij kunnen dit met onze graslandcultivator tot 35cm diep. Hierbij ontstaat een minimale verstoring van de zode/toplaag, het verbetert de afwatering en het vergroot het waterverbergend vermogen van de bodem. 
 
Giekklepelmaaier
Om het maaien van de sloot- en perceelkanten te verbeteren hebben we geïnvesteerd in een andere giekklepelmaaier. Deze machine heeft een groter werkbereik en past zich beter aan de bodem aan.
 
Voer
Aanbod:
•    snedes gras van stam
•    graszaadhooi (oogst 2016)
•    stro (oogst 2016)
•    kuilmais
•    kuilgras
 
Gevraagd:
•    graszaadhooi af land
•    stro af land
•    mais op stam
 
Bladvlekkenziekte
Door bladvlekkenziekte in mais te bestrijden blijft het blad langer groen en daardoor blijft de sapstroom in de plant langer in stand. De korrelvulling en de smakelijkheid worden hierdoor verbeterd (hoger zetmeelgehalte en betere celwandverteerbaarheid). De meeropbrengst in zetmeel en drogestof is 5-10%. Afhankelijk van oppervlakte zijn de kosten ca. € 110,-/ha. Een eventuele bespuiting dient uitgevoerd te worden voor het in de pluim komen van het gewas. 
 
Personalia
De vacature planner is per 1 mei ingevuld door Wouter Walvoort. Wouter is 35 jaar, heeft in de afvalverwerking gewerkt en is deze uitdaging aangegaan omdat zijn hart bij het loon- & grondwerk ligt.