Maisdemo
Bij deze nodigen wij u uit voor de maisdemo die we in samenwerking met KWS-mais houden op

Vrijdag 16 september 13.30uur

Locatie: perceel aan de Heisestraat te Megchelen (vanaf Gendringen richting Megchelen (Zwanenburgseweg), eerste weg links (Landfortseweg), deze volgen en gaat over in de Hogestraat hier de tweede weg links, is de Heisestraat. Na 250 meter bevindt zich het demoperceel aan de linkerzijde).

Onder het genot van een hapje en een drankje worden de volgende onderwerpen besproken:
Rassenvergelijking
Grondbewerking
Bemesting
Hoe ver is de mais?
Juiste oogsttijdstip
Korrelopbrengst
Inkuilmethodes

Onder de bezoekers wordt een zak KWS maiszaad verloot die door van Hal gratis gezaaid kan worden.
Bij deze maisdemo demonstreren wij onze volgende graslandmachines:
• Shakaerator graslandwoeler
• Vredo doorzaaimachine met Güttler graslandeg.

Onkruidbestrijding in mais
Kweek of andere onkruiden zijn na de oogst van mais vaak prima te bestrijden. Dit geeft een schone start voor het volgende jaar.

Maislandonderhoud
Een goede basis voor de mais in het volgend jaar start met groenbemester zaaien en een goede bekalking. Hebt u de mogelijkheid om het maisland te rouleren in vruchtwisseling met gras dan profiteert uw maisteelt en grasteelt daarvan. Enkele voordelen bij:
Maisteelt: - Opname van nutrienten van de zode, dus geringere bemesting nodig.
- De zode zorgt voor het op peil brengen van de organische stof in de bouwvoor.
- Blijvend hoge opbrengst van mais ten opzichte van continuteelt.
Grasteelt: - “schoon” land.
- Eenvoudige of voordelige manier om gras te zaaien.
- Mogelijkheid tot egaliseren van het land.
- Op zandgrond mogelijkheid om in het najaar gras te zaaien.

Najaarsactie:
-750kg NW Ankal + 20kg Italiaans raaigras geschijvenegd: € 175,-/ha excl. BTW (>2ha).
-750kg NW Ankal + 50kg Italiaans raaigras gezaaid ten behoeve van maaien: € 275,-/ha excl. BTW (>2ha).
(Ankal: een 100% natuurprodukt met 50% neutraliserende waarde en 100% reactiviteit)

Graslandverbetering
Tot begin/half oktober is het optimaal om uw grasland te verbeteren of uw bouwland in te zaaien met gras. Wij kunnen de volgende mogelijkheden aanbieden:
• Structuurverbetering met de Shakaerator graslandwoeler, deze snijdt als een mes in de boter.
• Grasland eggen (slechte grassen lostrekken) en doorzaaien met dubbele schijven die het graszaad in de bodem brengen.
• Frezen van de graszode en zaaien in combinatie.
• Kopeggen en zaaien in combinatie, event. in combinatie met frezen, ploegen en/of kilveren.

Grasland onkruidbestrijding
Het toepassen van onkruidbestrijding in dit najaar geeft de volgende voordelen:
• Een vollere grasmat volgend voorjaar.
• Groei en klimaatomstandigheden zijn uitstekend voor een goede onkruidbestrijding.
• Ridderzuring heeft een neerwaartse sapstroom naar de wortels, dus deze gaat beter kapot.

Grasland vernietiging in hoofdlijnen
• Op kleigrond mag de graszode vernietigd worden van 1 februari t/m 15 september. Van 1 november t/m 31 december mag de zode vernietigd worden indien de volgende teelt geen gras is.
• Op zandgrond mag de graszode van 1 februari t/m 10 mei vernietigd worden. Tot en met 31 mei mag de zode vernietigd worden als er aansluitend gras gezaaid wordt.

Sloot-/singelonderhoud
Een extreem jaar als dit toont aan dat een goede waterafvoer van groot belang is. Bekijk, eventueel samen met ons, de mogelijkheden om in het najaar slootkanten te maaien (klepelen), slootbodems maaien (maaikorven), de bodem uit te diepen of takken te knippen met de takkenschaar.

Mais/voer
Te koop gevraagd en aangeboden: maïs op stam, korrelmais/CCM, kuilmaïs, gras op stam.

Personalia
Frank Peters heeft zijn dienstverband beëindigd en gaat een nieuwe uitdaging aan. Wij danken Frank voor zijn diensten en wensen hem veel succes in zijn nieuwe loopbaan.
Gezien het vertrek van deze all-round machinist cq. loonwerker, hebben wij een vacature voor deze functie. Kent u iemand die bij deze functie past, wij houden ons aanbevolen.
Oscar Smits gaat zijn BBL monteursopleiding elders in een werkplaats afronden en wij wensen hem daarbij veel succes.
Ruud Keizer gaat bij ons zijn BBL loonwerkopleiding volgen. Dit houdt in dat hij 1 dag per week naar school gaat en de rest van de week bij ons werkzaam is.

Bekijk ook onze website: www.vanhalvoorst.nl,
met onder “actueel” het “laatste nieuws”.