Geachte cliënt,

Met nieuwe regelgeving in het vooruitzicht wordt het nog belangrijker teelten te optimaliseren om kwalitatief optimaal ruwvoer te winnen of nog betere producten te oogsten. Wij dragen aan dit doel graag ons steentje bij, om die reden investeren wij in kennis en in machines.

Maiszaaien
Onze nieuwjaarsborrel had dit jaar als onderwerp “de juiste rijafstand in mais”. Tom Niehof van For Farmers gaf hier een inleiding over. Samenvattend: een nauwere rijafstand zorgt voor een betere benutting van meststoffen en vocht in de bodem. Om deze reden hebben wij geïnvesteerd in een zaaimachine met 50cm rijafstand i.c.m. de nieuwste zaaitechniek en GPS aansturing:

- De planten zijn beter verdeeld in de breedte waardoor het wortelstelsel beter over de bouwvooroppervlakte voedingsstoffen en ook vocht op kan nemen.
- De mogelijkheid om met cultuurwielen i.c.m. dubbellucht op rijafstand te zaaien waardoor het te zaaien zaaibed niet bereden wordt. Hierdoor minder kans op verslemping en structuurbederf.
- 50cm. geeft de mogelijkheid om met cultuurwielen door de mais te rijden om bijv. te schoffelen of gras na te zaaien, het is een gestandaardiseerde maat, net als in de bieten.
- De nieuwe zaaitechniek zorgt voor een nauwkeuriger zaaiafstand in de rij waardoor een betere verdeling.
- Door GPS aansturing van de elementen geen overlapping met zaaien en mogelijkheid voor taakkaarten.
- Deze machine heeft de mogelijkheid microgranulaten en kunstmest tijdens het zaaien toe te voegen.

NB: Er blijven 2 machines op 75cm. bij ons in gebruik.

Bieten zaaien
De bieten gaan we zaaien met een nieuwe zaaimachine, de Väderstad Tempo-V. Deze machine heeft een hoge zaainauwkeurigheid, wordt GPS aangestuurd, heeft rijpadenschakeling en heeft de mogelijkheid microgranulaat toe te dienen. Bijvoorbeeld om granulaat tegen aaltjes of extra meststof toe te voegen.

Graslandbemesting
Door het PPO zijn veel proeven van graslandbemesting genomen. Uit deze proeven blijkt dat het erg belangrijk is dat stikstof en zwavel worden toegediend. Met name de vorm van stikstof (Ureum, Ammonium of Nitraat) is van belang. Ureum is risicovol, deze vorm is mobiel en wordt niet door de plant opgenomen. Deze stikstofvorm is weersgevoelig. Het is raadzaam deze met een nitrificatieremmer te gebruiken. Zwavel zorgt vooral bij de 1e snede dat de stikstof makkelijker opneembaar is door de plant. Volgens de proeven is het beste advies voor de 1e snede: Grasgroenstabiel(korrel): 26%N, 13%S, of Grasgroen Start vloeibaar: 25%N, 5%S. Deze meststoffen worden in één keer toegediend. Door het toedienen van kunstmest in twee keer stijgt weliswaar het (onbestendig) ruw eiwitgehalte maar loopt de opbrengst terug.
Uiteraard kunnen wij deze meststoffen nauwkeurig toedienen met onze kunstmeststrooier of veldspuit met straaldop spuitboom. Beide machines zijn uitgevoerd met GPS aansturing, 90cm. brede banden en luchtdrukwisselsysteem voor het behoud van lucht in uw bodem. Toegediend zit er weinig prijsverschil tussen korrel of vloeibaar, aan u de keus, informeer naar de mogelijkheden.

Bekalking
Het blijft een item in elke nieuwsbrief: Bekalking! Te vaak zien wij grondonderzoeken met een te lage PH. Een te lage pH leidt al snel tot een opbrengstderving van 10 tot 20% (€ 150,- tot € 300,- per ha). De pH beïnvloedt het effect van de bemesting en gewasbescherming. Alle bemestings- en gewasbeschermingsadviezen zijn gebaseerd op gronden met een optimale pH. Wijkt de pH af, dan is de bemesting niet juist of de gewasbescherming onvoldoende!
Van Hal strooit de vochtige kalk Ankal. De voordelen van Ankal zijn:
- Een neutraliserende waarde van 50% met daarbij een werkingscoëfficiënt van 100%.
- Zeer fijn product, daardoor zeer goed oplosbaar en snelwerkend.
- Weinig windgevoelig (stuift niet) en een strooibreedte van ca. 12m waardoor minder rijsporen.
- Zuiver natuurproduct (geen restproduct uit industrie).

Bodemverbeteraar
De CEC kan verbeteren door het organische stof gehalte van de grond te verhogen. Mogelijkheden om organische stof toe te voegen via compost laat uw mestboekhouding niet altijd toe. Alternatief hiervoor is humusaarde of bodemverbeteraar. Dit is grond met een schone grondverklaring (AP04) en een hoog organische stof gehalte. Informeer naar de mogelijkheden.

Graslandonderhoud
Plekken in het grasland die wat betreft opbrengst achterblijven? Pak ze aan!
- Afgelopen jaar is er relatief weinig grasland bespoten tegen onkruid. De verwachting is dat er dit jaar wat in te halen is. Onkruid zorgt al snel voor 10-20% drogestof opbrengstderving en ook nog een keer zoveel aan voederwaarde vermindering. Wij gaan graag met u rond om te beoordelen of het zinvol is om een bespuiting uit te voeren.
- Mechanisch kunnen we van dienst zijn met de Shakaerator graslandwoeler, de Güttler Harroflex graslandeg, de Vredo Agri Twin 5,8m doorzaaimachine met pakkerringrol of de Güttler prismawals die sinds die jaar voorzien kan worden van een pneumatische zaaimachine om ook vlekken die net te nat zijn toch bij te kunnen zaaien.

Gras schudden
Om de interesse in loonschudden te pijlen hadden we op onze nieuwjaarsborrel een 16m. brede schudder tentoongesteld. Hoe kijkt u hier tegen aan als loonwerkactiviteit? Kan het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering worden, of wordt het “brandweer werk”? Wij horen graag uw visie!

Personalia
Rob van Hal heeft de keuze gemaakt elders een arbeidsrelatie aan te gaan. Wij danken Rob voor de samenwerking en zijn diensten en wensen hem veel succes in zijn nieuwe werkkring.
Marc van den Enden is aangetrokken om bij ons algemeen loonwerk te doen en spuitadvies te geven. Marc heeft ervaring in loonwerk en rundveehouderij.
De in de vorige Nieuwsbrief genoemde vacature van kraanmachinist is ingevuld door Harold Groot Roessink. Harold is ervaren in zowel grondwerk als loonwerk.
Om de werkplaats te versterken en het loonwerk te ondersteunen is Erwin Hilge bij ons team gekomen.
Roy Mombarg gaat elders de uitdaging aan op een rupskraan, wij wensen hem daarbij succes. Coen Smits zal de mobiele kraan plek die vrijkomt invullen. Coen heeft in schooljaar ‘15/’16 bij ons stage gelopen, doet het Soma college in Harderwijk en komt nu in dienst.

Investeringen
• De Holaras kuilverdichtingswals is na een demo periode aangeschaft.
• De 30m3 tank t.b.v. bouw- en graslandbemesting met GPS aansturing, hondengang en een bandendruk van 1,2bar is voorzien van NIR sensor zodat met de werkelijke waarden bemest kan worden.
• Een Evers bouwlandinjecteur van ruim 6m. voor de Vervaet of 30m3 tank met de mogelijkheid van rijenbemesting.
• Ter vervanging van onze vorenpakkercombinatie met 7 tanden is er een Evers vorenpakkercombantie met meer doorgang, 9 tanden en de mogelijkheid om 4 tanden omhoog te trekken aangeschaft. Deze machine wordt vooral gebruikt om meer waterbufferend vermogen in de grond te brengen en de grondlagen intact te laten.
• Om de ondergrond dieper te breken, wat meer te mengen en ruw te leggen is er in een Evers 5-poot geïnvesteerd.
• Het maisland in 1 keer in te zaaien met bijvoorbeeld 1-jarig Italiaans gras kunnen we nu met een nieuwe frontstoppelcultivator met een meer mengende werking en minder kans op rugvorming dan de vorige.
• Eén mestcontainer is omgeruild voor een versie die we mee kunnen nemen achter sleepslang.
• Ter vervanging van één 510 komt er een Fendt 313. Deze is breder inzetbaar doordat die meer vermogen heeft, de trekker heeft echter hetzelfde eigen gewicht en mogelijkheden dan een 510.
• De Guttler Prismawals wordt voorzien van een pneumatische zaaimachine. Hiermee kunnen we gras onder nattere omstandigheden of bijv. klaver bijzaaien. Daarnaast kunnen we er slakkenkorrels mee strooien na het gras- of graan zaaien. De zaaimachine kan daarnaast ook nog op andere machines gebouwd worden.
• De rupskraan is omgeruild voor een Volvo EC250EL. Deze heeft iets meer capaciteit als de huidige.
• Een pneumatische precisiezaaimachine, de Väderstad Tempo-V een precisiezaaimachine. Door een nieuwe zaaitechniek de hoogste zaainauwkeurigheid met GPS aansturing. Daarbij is de machine geschikt om mais, bieten maar ook bv. Sorghum, koolzaad of Soja te zaaien.

Mais
Bij deze nieuwsbrief vindt u een maisrassenadvies 2017 van ForFarmers. Heeft u voorkeur voor een ras dat niet op dit advies vermeld staat, neem dan contact met ons op. Tevens vindt u op de bestelkaart een overzicht van het GroMaize assortiment. Let op: indien uw bedrijf meedoet aan derogatie, dan mag u geen fosfaatkunstmest aanvoeren op uw bedrijf. GroMaize heeft een gegarandeerde hoeveelheid zwavel. Uit proeven blijkt dat zwavel, mits de N-P-K waarde in orde is, tot 5% meer drogestof oplevert.
Let op de Kali toestand van de grond. Mais heeft bij een drogestofopbrengst van 18ton/ha, 300kg Kali/ha nodig. Weet wat er in uw mest zit, zodat u weet hoeveel Kali u op uw maisland aanvoert. Is dit lager dan 300kg/ha, zorg dan voor extra Kali. Wij kunnen een mestmonster voor u verzorgen.
Stikstof is wezenlijk van belang. Bij een drogestofopbrengst van 18ton/ha onttrekt de mais 200kg N/ha. Als u 35m3 mest a 4kg N/m3 met een rijenbemesting van 150kg/ha 25-0 toedient komt het gewas feitelijk nog 50kg N tekort. Het strooien kunnen wij voor u verzorgen met de GPS strooier(grote werkbreedte en banden die tussen de rij passen).
Maisbestellingen en meststoffen kunt u invullen op de bestelkaart, deze alstublieft inleveren voor 1 maart. Tevens ontvangt u bij maisbestellingen voor 12 februari een extra korting bovenop de normale staffel van € 2,- excl. BTW per zak (=meeste rassen €4,-/ha).

Landbouwfolie voorkoop
Net als andere jaren kunnen wij u op landbouwfolie een inkoopvoordeel geven. Wij bieden u de mogelijkheid kwaliteitsfolie tegen voorkoopprijzen aan te schaffen. Met bijgevoegde bestelkaart kunt u bij bestelling voor 12 februari, afname op 23 februari en betaling binnen 14 dagen, folie afnemen met prijzen die lager liggen dan in het seizoen.

Landbouwfolie recycling
Het eerste inzamelingsmoment voor oud folie vindt plaats op donderdag 23 februari a.s. Afgifte van folie kan tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt dan oud folie brengen en het eventueel bestelde voorkoopfolie afhalen. Het tweede inzamelingsmoment vindt doorgaans in juli plaats, hier wordt u nader over geïnformeerd.
Kuilfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen, mits gebundeld en grondvrij, wederom gratis ingeleverd worden. Folie dat niet gebundeld is, wordt berekend à € 10,- excl. BTW per vracht. Aan het inleveren van stretchfolie zijn stortkosten verbonden (dit moet gewogen worden).
De mogelijkheid bestaat om het folie door ons af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.

Vraag & aanbod
Te koop: kuilgras en hooi in vierkante balen.
Te koop gevraagd: kuilmais, levering mei.

Vragen of suggesties?
Zoals u gelezen heeft hebben wij geïnvesteerd in kwaliteit & diensten voor u. Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard altijd open. Bel gerust, wij staan u graag te woord.