Landbouwfolie recycling

De jaarlijkse inzameling van folie vindt plaats op vrijdag 7 juli a.s. tussen 8.00 en 17.00 uur.

Kuilfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen, mits gebundeld en grondvrij, wederom gratis ingeleverd worden. Folie dat niet gebundeld is, wordt berekend

à € 10,- excl. BTW per vracht. Aan het inleveren van stretchfolie zijn stortkosten verbonden (dit moet gewogen worden).

De mogelijkheid bestaat om het folie door ons op route af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.

Gras onderzaai in mais

Om de groenbemester in/na de mais een voorsprong te geven, minder nutriënten te verliezen en de berijdbaarheid in de herfst te verbeteren is het mogelijk gras onder te zaaien. Wij doen dit met een een pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes die het zaad op de grond brengt en in dezelfde werkgang het zaad door de grond schoffelt. Deze mogelijkheid hebben wij zowel in 50 als 75cm schoffelapparatuur. Bij de 75cm machine kunnen we daarnaast kunstmest in de rij toedienen.

Shredlage

Naast maishakselen, zoals u van ons gewend bent, kunnen wij vanaf dit seizoen ook Shredlage hakselen. Eén van onze hakselaars wordt voorzien van een zogenaamde Shredlagekorrelkneuzer. Met deze techniek wordt de mais grover gehakseld. Door de aangepaste korrelkneuzer bestaande uit aparte kneusrollen met een groter snelheidsverschil (50%) wordt de korrel fijner gemalen en de stengeldelen uit elkaar gerafeld.

Genoemde voordelen van Shredlage zijn:

-    De diergezondheid wordt beter door een betere penswerking.

-       De rafeligere/grovere mais kan aankoop en/of bijvoeren van structuur besparen en geeft hierdoor een hogere opname van hogere kwaliteit ruwvoer.

-       De korrel wordt nog beter verpulverd waardoor het zetmeel makkelijker opneembaar is en hogere gehaltes geeft.

-       Minder restvoer doordat het zetmeel aan het schudblad blijft plakken.

Aandachtspunten bij Shredlage:

-       Door intensiever rafelen/kneuzen en een volumineuzer product nemen haksel-, transport- en verdichtingskosten toe.

-       Secuur in- en uitkuilmanagement is nodig, eventueel met toevoegmiddel.

 Toevoegmiddelen

Door extra aandacht in de media en de positieve ervaringen in de afgelopen jaren zijn er dit voorjaar veel toevoegmiddelen gebruikt. De argumenten: minder inkuilverlies, smakelijkheid en meer melk. Wij bieden de volgende Bonsilage producten aan:

Gras:

Bon Silage:

Ds%:

Soort gras:

1 potje:

Kuil dicht:

Fit G

25-55

Goed

50ton

>8wk

Speed G

25-55

Goed

50ton

>3½wk

Alpha

18-45

Herfst, lucerne

50ton

>8wk

Forte

18-28

Herfst, extreem nat, hoog ruwas

50ton

>5wk

Mais:

Bon

Silage:

Ds%:

Soort mais:

1 potje:

Twin MF

30-45

snijmais

100ton

CCM

20-67

droge snijmais + CCM

50ton

Deze producten hebben: Stabiliteit in kuil en aan het voerhek, veel propylenglycool tegen slepende melkziekte en geven smakelijkheid.

Sloten maaien

Water afvoer verbeteren en onkruiddruk vanuit sloten  verminderen: de zomer is daar de uitgesproken periode voor. Ook is de mogelijkheid om in cultuurgewassen met smalle wielen te klepelen.

 

Personalia

Zoals wellicht inmiddels bekend, is Wouter Walvoort in onderling overleg gestopt met het werk als planner bij ons. Bij deze is de vacature planner vacant.

Alex Lieftink gaat de uitdaging aan de rupskraan te beteugelen. Dit gaat hem natuurlijk ontzettend goed af! Doordat Alex op de rupskraan gaat is er een vacature voor mobiele kraanmachinist ontstaan.

Tevens zijn wij op zoek naar een shovelmachinist,  Wim Schaap is een uitdaging bij het waterschap aangegaan. Wij wensen hen allen veel succes in hun nieuwe uitdagingen.

Grasland doorzaaien

Er zijn veel verdroogde plekken in het grasland. Na regen worden deze plekken wel weer groen. De gewenste grassoorten zullen hier echter niet altijd terug komen. Om wel deze gewenste grassoorten te krijgen is doorzaaien een goede optie.

Doorzaaien in de nazomer of herfst is so wie so een geschikte periode om goede grassen toe te voegen aan het grassenbestand.

 

Grasland-cultivator

Ervaringen van het eerste jaar graslandcultivator hebben geleerd dat het ruim lostrekken van lage plekken en kopakkers de begaanbaarheid in het voorjaar aanmerkelijk verbetert. Zaak is wel dat de grond enigszins vochtig dient te zijn. De sleuven in de grond drogen anders uit.

 

Onkruidbestrijding grasland

Nazomer, herfst: de beste periode om onkruidbestrijding in het grasland uit te voeren. Wij komen dit graag ter plekke bekijken en overleggen.

 

Bladvlekkenziekte

Door bladvlekkenziekte in mais te bestrijden blijft het blad langer groen en daardoor blijft de sapstroom in de plant langer in stand. De korrelvulling en de smakelijkheid worden hierdoor verbeterd (hoger zetmeelgehalte en betere celwandverteerbaarheid). De meeropbrengst in zetmeel en drogestof is 5-10%. Afhankelijk van oppervlakte zijn de kosten ca. € 110,-/ha. Een eventuele bespuiting dient uitgevoerd te worden voor het in de pluim komen van het gewas.

   

Aanbod:

  • snedes gras van stam
  • kuilmais
  • kuilgras
  • stro af land

Gevraagd:

  • graszaadhooi af land
  • stro af land
  • mais op stam

Vragen of suggesties?

Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard open. Bel gerust, wij staan u graag te woord.

Tel. 0315-651669

Grensweg 6a, 7083 AM Voorst

www.vanhalvoorst.nl          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.