Maisdemo
Bij deze nodigen wij u uit voor de maisdemo die we in samenwerking met KWS-mais houden op
 
Dinsdag 12 september om 13.30uur
 
Locatie: perceel aan de Heisestraat te Megchelen (vanaf Gendringen richting Megchelen (Zwanenburgseweg), eerste weg links (Landfortseweg), deze volgen en gaat over in de Hogestraat hier de tweede weg links (is de Heisestraat) na 250m bevindt het demoperceel zich aan de linkerzijde.
Onder het genot van een hapje en een drankje worden de volgende onderwerpen besproken: 
Rassenvergelijking
Grondbewerking
Bemesting
Hoe ver is de mais?
Juiste oogsttijdstip
Korrelopbrengst
Inkuilmethodes
 
Onder de bezoekers wordt een zak KWS maiszaad verloot die door van Hal gratis gezaaid kan worden.
Bij deze maisdemo willen wij onze volgende machines tentoonstellen:
Hakselaar met Shredlage korrelkneuzer.
Maisstoppelbewerking, groenbemester/vanggewas zaaien.
 
Shredlage
Eén van onze hakselaars wordt voorzien van een zogenaamde Shredlagekorrelkneuzer. Met deze techniek wordt de mais grover gehakseld. Door de aangepaste korrelkneuzer bestaande uit aparte kneusrollen met een groter snelheidsverschil (50%) wordt de korrel fijner gemalen en de stengeldelen uit elkaar gerafeld. 
 
Genoemde voordelen van Shredlage zijn: 
Verbetering diergezondheid door een betere penswerking.
De rafeligere/grovere mais geeft een hogere opname van hogere kwaliteit ruwvoer en kan aankoop en/of bijvoeren van structuur besparen.
De korrel wordt nog beter verpulverd waardoor het zetmeel makkelijker opneembaar is en hogere gehaltes geeft.
Minder restvoer doordat het zetmeel aan het schudblad blijft plakken.
 
Aandachtspunten bij Shredlage:
Door intensiever rafelen/kneuzen en een volumineuzer product nemen haksel-, transport- en verdichtingskosten toe.
Secuur in- en uitkuilmanagement is nodig, eventueel met toevoegmiddel.
 
Regels vanggewas
Volgens RVO zijn de regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas op zandgrond:
U moet het vanggewas direct na de oogst van mais telen. Dit mag via onderzaai in de mais of via zaaien na de oogst van de mais.
U mag het vanggewas niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.
Wij zijn er op attent gemaakt dat de NVWA dit jaar wekelijks gaat controleren met satelietbeelden of er ook daadwerkelijk een vanggewas is gezaaid.
 
Najaarsactie bekalken en zaaien (> 2 hectare):
-750kg NW Ankal + 20kg Italiaans raaigras geschijvenegd: € 175,-/ha excl. BTW.
-750kg NW Ankal + 50kg Italiaans raaigras gezaaid ten behoeve van maaien: € 275,-/ha excl. BTW.
(Ankal: een 100% natuurprodukt met 50% neutraliserende waarde en 100% reactiviteit)
 
Graslandverbetering
Tot begin/half oktober is het optimaal om uw grasland te verbeteren of uw bouwland in te zaaien met gras. Wij kunnen de volgende mogelijkheden aanbieden:
Structuurverbetering met de Shakaerator
graslandwoeler, deze snijdt als een mes in de boter.
Grasland eggen(slechte grassen lostrekken) en  doorzaaien met dubbele schijven die het graszaad in   
de bodem brengen.
Frezen van de graszode en zaaien in combinatie.
Kopeggen en zaaien in combinatie, event. in  combinatie met frezen, ploegen en/of kilveren.
 
Grasland onkruidbestrijding
Het toepassen van onkruidbestrijding in dit najaar geeft de volgende voordelen:
Een vollere grasmat volgend voorjaar.
Groei en klimaatomstandigheden zijn uitstekend voor een goede onkruidbestrijding.
Ridderzuring heeft een neerwaartse sapstroom naar de wortels, dus deze gaat beter kapot.
 
Grasland vernietiging in hoofdlijnen
Op kleigrond mag de graszode vernietigd worden van 1 februari t/m 15 september. Van 1 november t/m 
31 december mag de zode vernietigd worden indien de volgende teelt geen gras is.
Op zandgrond mag de graszode van 1 februari t/m 10 mei vernietigd worden. Tot en met 31 mei mag de 
zode vernietigd worden als er aansluitend gras gezaaid wordt.
 
Mais/voer
Te koop gevraagd en aangeboden: maïs op stam, korrelmais/CCM.
 
Toevoegmiddelen
Bonsilage producten voor mais:
Bon Silage: Ds%: Soort mais: Kuil dicht: Voersneldheid: Verbeterd: 1 potje:
Fit M 25-45 Snijmais, GPS >10 wkn >1,5m/wk Energie & stabiliteit 100ton
Speed M 25-45 Snijmais, GPS >2 wkn <1,5m/wk Stabiliteit 100ton
 
Personalia
De vacature shovelmachinist is nog vacant.
Silas Mulder heeft ervoor gekozen ZZP’er te worden. U kunt hem hierdoor af- en toe nog bij ons tegenkomen.
Erwin Essink, wellicht nog bekend als zaterdaghulp van ca. 7 jaar geleden, is ons team in juli komen versterken als allround loonwerker.
Per 31 juli is Roy Mombarg terug van weggeweest en wederom bij ons in dienst getreden als kraanmachinist.
Na een stage afgelopen voorjaar en als zaterdaghulp gaat Wouter Takke nu bij ons het BBL traject volgen als chauffeur/monteur.
Marc vd Enden kan de uitdaging niet weerstaan om als bedrijfsleider van een veebedrijf in Oost-Duitsland aan het werk te gaan. Wij wensen hem daarbij succes. Bij deze zijn wij dan ook weer op zoek naar een loonwerker/spuitadviseur.
De vacature planner is ingevuld door Dik-Jaap Wentink uit Azewijn. Dik-Jaap heeft ervaring in het loonwerk en begint per 1 november.
 
Bekijk ook onze website: www.vanhalvoorst.nl, met onder “actueel” het “laatste nieuw