Geachte cliënt,

Het winnen en conserveren van goed ruwvoer is voor veehouders een belangrijke uitdaging. Onze goed bezochte nieuwjaarsborrel gaf handreikingen om hier handen en voeten aan te geven. Intern hebben wij een ruwvoercursus gevolgd, zodat ons team goed onderlegd is, met daarbij onze veelal specifieke machines verwachten wij nog beter met u mee te kunnen denken.

Bemesting
Wij streven door onze inzet en investeringen tot een optimale bemesting op een efficiënte manier met een minimale bodembelasting. Hiertoe hebben wij een onderscheidend bemestingspark met lage bodemdruk, hondengang, NIR sensor, dubbelschijfs zodebemester, schijvenegbemester, bouwlandinjecteur, rijenbemester etc... Over de bemesting gaan wij graag met u in gesprek.

Bodemverbeteraar
De CEC kan verbeteren door het organische stof gehalte van de grond te verhogen. Mogelijkheden om organische stof toe te voegen via compost laat uw mestboekhouding niet altijd toe. Alternatief hiervoor is humusaarde of bodemverbeteraar. Dit is grond met een schone grondverklaring (AP04) en een hoog organische stof gehalte. Informeer naar de mogelijkheden.

Voederbieten
In 2017 zijn er onder onze klanten beduidend meer voederbieten geteeld. Genoemd wordt:
• Hoge drogestofopbrengst.
• Smakelijkheid.
• Veegezondheid op meerdere vlakken.
• Goede gehalten in de melk.
Wij kunnen alle werkzaamheden bij deze teelt van grondbewerking/bemesting tot rooien/kuilen voor u verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden.

Maiszaaien
Een nauwere rijafstand en precieze zaaiafstand zorgt voor een betere benutting van meststoffen en vocht in de bodem. Wij kunnen dit uitvoeren met onze Väderstad zaaimachine met een rijafstand van 50 cm. Enkele kenmerken:
• De planten zijn beter verdeeld in de breedte waardoor het wortelstelsel over de gehele bouwvooroppervlakte voedingsstoffen en ook vocht op kan nemen.
• De mogelijkheid om met cultuurwielen i.c.m. dubbellucht op rijafstand te zaaien waardoor het te zaaien zaaibed niet wordt bereden. Dit geeft minder kans op verslemping en structuurbederf.
• 50 cm. geeft de mogelijkheid om met cultuurwielen door de mais te rijden om bijv. te schoffelen of gras na te zaaien. Het is een gestandaardiseerde maat, net als in de bieten.
• De nieuwste zaaitechniek zorgt voor een nauwkeurigere zaaiafstand in de rij waardoor een betere verdeling van de planten.
• Door GPS aansturing van de elementen geen overlapping met zaaien en mogelijkheid voor taakkaarten.
• Deze machine heeft de mogelijkheid microgranulaten en kunstmest tijdens het zaaien toe te voegen.

Mais
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een maisrassenadvies 2018 van ForFarmers. Heeft u voorkeur voor een ras dat niet op dit advies vermeld staat, neem dan contact met ons op.
Als ontsmetting kunt u kiezen uit:
• Standaard: kiem- en bodemschimmels, basisbehandeling.
• Mesurol: vogelvraat en made van de fritvlieg.
• Sonido en Force: ritnaalden en fritvlieg.
De extra ontsmette zaden zijn minder goed te bewaren en kunnen niet retour. Daarom is het raadzaam deze hoeveelheden zo goed mogelijk af te passen.

Tevens vindt u op de maisfolder een overzicht van het GroMaize assortiment. Let op: indien uw bedrijf meedoet aan derogatie, dan mag u geen fosfaatkunstmest aanvoeren op uw bedrijf. GroMaize heeft een gegarandeerde hoeveelheid zwavel. Uit proeven blijkt dat zwavel, mits de N-P-K waarde in orde is, tot 5% meer drogestof oplevert. Let op de Kali-toestand van de grond. Mais heeft bij een drogestofopbrengst van 18ton/ha 300kg Kali per hectare nodig. Weet wat er in uw mest zit, zodat u weet hoeveel Kali u op uw maisland aanvoert. Is dit lager dan 300kg/ha, zorg dan voor extra Kali. Wij kunnen een mestmonster voor u verzorgen of met onze 30m3 tank met NIR-sensor een indicatie geven. Stikstof is wezenlijk van belang. Bij een drogestofopbrengst van 18 ton/ha onttrekt de mais 200kg N/ha. Als u 35m3 mest a 4kg N/m3 met een werkingscoëfficiënt van 80% en een rijenbemesting van 150kg/ha 25-0 toedient komt het gewas feitelijk nog 50kg N tekort. Het strooien kunnen wij voor u verzorgen met de GPS strooier (grote werkbreedte en banden die tussen de rij passen). Maisbestellingen en meststoffen kunt u invullen op de bestelkaart, deze alstublieft inleveren voor 1 maart a.s. Tevens ontvangt u bij maisbestellingen voor 12 februari een extra korting bovenop de normale staffel van € 2,- excl. BTW per zak (=meeste rassen €4,-/ha).

Gras onderzaai
Komend jaar leggen wij in ons maisdemoveld ook een aantal onderzaaidemo’s aan. Hierdoor zijn wij en u al meer voorbereid op mogelijke nieuwe regelgeving.

Graslandonderhoud
Plekken in het grasland die wat betreft opbrengst achterblijven? Pak ze aan! Onkruid zorgt al snel voor 10-20% drogestof opbrengstderving en ook nog een keer zoveel aan voederwaarde vermindering. Wij gaan graag met u rond om te beoordelen of het zinvol is om een bespuiting uit te voeren. Mechanisch kunnen we van dienst zijn met de Shakaerator graslandwoeler, de Güttler Harroflex graslandeg, de Vredo Agri Twin 5,8m doorzaaimachine met pakkerringrol of de Güttler prismawals die voorzien kan worden van een pneumatische zaaimachine om ook vlekken die net te nat zijn toch bij te kunnen zaaien.

Graslandvernieuwing
Grasland vernieuwen in het voorjaar: spuit de oude grasmat dood zodra de temperatuur het toelaat. Daarna geldt: hoe eerder het gras er in zit, hoe beter. Het kan dan nog profiteren van het voorjaarsvocht in de bodem. Vaak wordt eind april, mei en juni gekenmerkt als droog. Om na het zaaien de eerste onkruiddruk de kop in te drukken is er een nieuw gewasbeschermingsmiddel beschikbaar: AZ500. Dit is een bodemherbicide die na het zaaien gespoten kan worden. Het is een breed werkend middel die eveneens zuring uit zaad aanpakt. Nadeel is dat het niet gebruikt kan worden bij klaverinzaai.

Landbouwfolie voorkoop
Net als andere jaren kunnen wij u op landbouwfolie een inkoopvoordeel geven. Wij bieden u de mogelijkheid kwaliteitsfolie tegen voorkoopprijzen aan te schaffen. Met bijgevoegde bestelkaart kunt u bij bestelling voor 12 februari, afname op 22 februari en betaling binnen 14 dagen, folie afnemen met prijzen die lager liggen dan in het seizoen.

Landbouwfolie recycling
Het eerste inzamelingsmoment voor oud folie vindt plaats op donderdag 22 februari a.s.
Afgifte van folie kan tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt dan oud folie brengen en het eventueel bestelde voorkoopfolie afhalen. Het tweede inzamelingsmoment vindt in juli plaats, hier wordt u nader over geïnformeerd. Kuilfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen, mits gebundeld en grondvrij, wederom gratis ingeleverd worden. Folie dat niet gebundeld is, wordt berekend à € 10,- excl. BTW per vracht. Aan het inleveren van stretchfolie zijn stortkosten verbonden (dit moet gewogen worden). De mogelijkheid bestaat om het folie door ons af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.

Investeringen
• Op basis van positieve ervaringen met de kuilverdichtingswals is er een Holaras kuilverdichtingswals aangeschaft. Deze nieuwe wals werkt breder en kan de buitenste elementen ook doordrukken voor een betere verdichting op de kanten.
• Na een demoperiode heeft de McHale Fusion Vario ons overtuigd van zijn betrouwbaarheid en persdichtheid en vervangt hij de Krone rondebalenpers. Deze pers kan balen persen en wikkelen met een diameter van 1 – 1,5m. Daarnaast kan er hooi en stro met een diameter van 0,6-1,7m worden geperst. Deze variabele pers realiseerde een 90% hoger baalgewicht ten opzichte van een McHale vaste kamerpers op hetzelfde perceel ondanks dat de werkelijke inhoud van de pers “maar” 45% groter is. De pers is uitgevoerd met een weeginrichting zodat u ook weet hoeveel u oogst.
• Ter vervanging van de 724 en een 714 zijn er 2 Fendt 724’s aangeschaft. Deze zullen de eerste maanden van het jaar vooral bij het sleepslangen worden ingezet. Ze zijn uitgerust met brede banden en worden hoofdzakelijk ingezet in het loonwerk.
• Vierkante balen worden komend jaar met een Krone grootpakpers geperst, een Big Pack 1290 HDP VC High Speed. Kenmerken van deze pers zijn:
o 1290: pakmaat 90cm hoog, 120cm breed (dit is 20cm hoger dan de ingeruilde pers, dit geeft bijna 30% meer inhoud bij eenzelfde lengtemaat).
o HDP: perssysteem voor 25-30% vastere pakken, met name in droger product een logistiek voordeel.
o VC: VariCut kort snij-inrichring met 51 messen. Deze kan niet snijden of 200, 92, 44 of 22 mm snijden. Voor structuurvoer of strooisel is de kortsnijinrichting de uitkomst!
o High Speed: een hoge capaciteit tijdens het persen.
Verder is deze pers uitgevoerd met grote banden voor de laagst mogelijke bodemdruk, electronische balen-weeginrichting en vochtmeting t.b.v. stro en hooi.

Personalia
Michel Teunissen zal de taak op zich nemen voor het geven van gewasbeschermingsadvies.
Wij zijn per direct op zoek naar een serieuze kandidaten voor de functie allround loonwerker met gewasbescherming affiniteit, loonwerker/machinist en shovelmachinist. Voor meer info zie onze website.

Vraag & aanbod
Te koop: kuilgras en hooi in ronde en vierkante balen.

Vragen of suggesties?
Zoals u heeft gelezen hebben wij voor u geïnvesteerd in kwaliteit & diensten.
Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard altijd open. Bel gerust, wij staan u graag te woord.