Geachte cliënt, 
In 2019 hebben wij op een groeiseizoen gehoopt dat beter zou zijn als 2018. Ondanks vele inspanningen heeft het droge weer en op veel plekken ook de muizen deze wens niet in vervullingen laten gaan. Hieruit blijkt wederom dat een goede ruwvoorraad niet te versmaden is. Wij wensen u dan ook een groeizaam maar vooral gelukkig en gezond 2020 toe!
Opbrengst en mestbenutting verbeteren met vaste rijpaden in grasland
Bij de traditionele teeltwijze met wisselende breedtes van machines vindt er over het hele perceel berijding plaats en is er dus kans op verdichting. Bij het bewerken van land volgens vaste rijpaden hebben alle machines dezelfde werkbreedte en volgt de trekker altijd het zelfde rijpad. Hierdoor blijft een groot deel van een perceel onbereden en verdicht dus niet. 
Met vaste rijpaden blijft veel oppervlakte onbereden
 
Tijdens onze nieuw(jaar)sborrel hebben wij een inleiding gehad van Herman Krebbers, Delphi(expert mechanisatie & precisielandbouw). Samenvatting van vaste rijpaden is: 
Vaste rijpaden leveren tussen de 5 en 15% meer gras op.
Het verschil in opbrengst is het grootst in de snede na berijden onder natte omstandigheden.
Voorkeur aan een grote vaste werkbreedte, bij voorkeur richting 12m.
Het effect op de kwaliteit van gras wordt komend jaar onderzocht.
Op het volgende internetadres kunt u meer informatie vinden: https://edepot.wur.nl/472327
Wij kunnen het systeem van vaste rijpaden toepassen met onze machines voor bemesten, maaien, harken en graslandverzorging. Wij zijn voor het komend jaar op zoek naar bedrijven die ervaring met dit systeem op willen doen.  Bijvoorbeeld door op  delen van percelen rijpaden toe te passen, zo kunnen wij ook regionaal kennis en ervaring  op doen.
 
Graslandonderhoud
De zachte winter zorgt er voor dat het grasland  actief blijft.  Het onkruid groeit  door en de muizen nemen ook hun deel van het gras. Om het onkruid te lijf te gaan en het land weer enigszins te egaliseren van de muizen is het raadzaam dit jaar een mechanische bewerking op het grasland uit te voeren. Dit kan met de weidesleep en landrol, maar ook  een agressievere bewerking met de graslandeg met Guttlerrol of een combinatie van deze is mogelijk. Staat er onvoldoende gras, dan is het zaak op tijd door of bij te zaaien. Vroeg in het voorjaar is er vaak nog voldoende vocht om het gras aan de gang te krijgen.  Bij echt groeizaam weer is, is het zaak het onkruid te bestrijden. Wij gaan graag met u rond om te beoordelen of er actie ondernomen moet worden.
 
Bemesting
Ons bemestingsprogramma bestaat uit machines die zich kenmerken door lage bodemdruk en hoge capaciteit. Bemesters zijn onder andere voorzien van: hondengang, dubbelschijfs zodebemesters, schijvenegbemester, bouwlandinjecteur, rijenbemesters, luchtdrukwissel e.d. Voor de 3 assige hondengang tank is een 12m brede dubbelschijfs zodenbemester aangeschaft voor een nog effectiever gebruik van deze tank en het toe kunnen passen van rijpaden.
Maisteelt rassenkeuze 
Het meest waardevol van de mais is het zetmeel. 
Dient de mais voor 1 oktober rijp zijn in verband met  een vanggewas, Snelle Lente Rogge of het inzaaien  van (blijvend) grasland op zandgrond, neem dan in ieder geval een vroeg ras: FAO onder de 200, zodat de kans het grootst is dat de korrel rijp wordt en het zetmeelgehalte optimaal is.
Als ontsmetting kunt u kiezen uit:
Standaard: kiem- en bodemschimmels, basisbehandeling.
Mesurol: tegen vogelvraat en made van de fritvlieg (beperkt leverbaar).
Sonido en Force: tegen ritnaalden en fritvlieg.
De extra ontsmette zaden zijn minder goed te bewaren en kunnen niet retour. Daarom is het raadzaam deze hoeveelheden goed af te passen. In verband met de beschikbaarheid van de extra ontsmette zaden adviseren wij u om de bestelling tijdig aan ons door te geven.
Voor uw rassenkeuze kunt u contact met ons opnemen of gebruik maken van de bijgevoegde folder van For Farmers.
Maisbestellingen en meststoffen kunt u schriftelijk op bijgevoegde kaart, mondeling of telefonisch doorgeven, s.v.p. voor 1 maart a.s. Tevens ontvangt u bij maisbestellingen voor 10 februari a.s. een extra korting bovenop de normale staffel van € 2,- excl. BTW per zak (= meeste rassen € 4,-/ha). Tevens is het raadzaam aan te geven wat u wenst aangaande zaaien, bekalking en vanggewas.                                                                                 
Probeer het vanggewas op tijd (mechanisch) kapot te krijgen. Hierdoor blijft de bodemvoorraad vocht in de grond groter en is de vertering en terug levering van nutriënten eerder op gang.
 
Snelle Lente Rogge
Er is het afgelopen najaar her en der Snelle Lente Rogge gezaaid. Met name om  weer een ruwvoervoorraad te creëren. Door het gunstige najaar en de zachte winter gedijt dit gewas vlot. Advies is om in februari een aanvullende stikstof-/zwavelgift van 50-100kg N/ha met 10-15kg S/ha te strooien, afhankelijk van de bodemvoorraad. Laat het gewas niet te lang staan waardoor er in het voorjaar al veel vocht voor de mais  wordt onttrokken.
Eind maart, begin april afhankelijk van het oogsttijdstip organiseert KWS in samenwerking met van Hal een demo Snelle Lente Rogge in Voorst aan de Grensweg. 
 
Voederbieten
Het niet verdringen van ruwvoer, vervangen van krachtvoer, hoge drogestofopbrengst,  smakelijkheid, veegezondheid en goede gehaltes in de melk maakt voederbieten een ideaal voedergewas. Informeer naar de mogelijkheden bij ons of andere telers.
 
Investeringen
• Voor het zaaien van conservenerwten in de Achterhoek hebben wij vorig voorjaar een Lemken Solitair getrokken kopegzaaicombinatie aangeschaft. De machine is daarnaast ook zeer geschikt voor het nauwkeurig zaaien van granen. We hebben afgelopen jaar op het demoveldje  mais gezaaid om te kijken of breedwerpig maiszaaien een goed alternatief is voor rijenbemesting op zandgrond in 2021. Op het oog leek dit positief. Mensen die dit jaar ook een deel uit willen proberen nodigen wij hier voor uit.
• Ondieper ploegen is mogelijk met de Ovlac 8-scharige ekoploeg. Voordeel van deze machine is dat de mineralen boven in de bodem blijven, waardoor deze  beter worden opgenomen. De onkruid- en schimmeldruk geringer is als bij een niet kerende grondbewerking en “bovenover” geploegd kan worden waardoor onderin de bouwvoor geen verdichting plaatsvindt. Tevens kan deze ploeg toegepast worden met een vorendrukker en ondergronders.
• Het bouwlandbemesten en groenbemester zaaien gaan wij met een Amazone Catros+ 6002 2 PRO 6m compact schijveneg uitvoeren.
• De kleine klussen kunnen we vanaf nu de baas met een nieuwe 2tons minikraan Volvo EC20E.
• Theo Essink gaat zijn werk uitvoeren met een 17tons mobiele kraan Volvo EWR170E met draaikantelstuk.
• Een 3-wielige mestcontainer die ook achter de sleepslang of 3-wieler meegenomen kan worden.
• De 3 assige tank wordt uitgevoerd met een TBL compact profi 12m brede dubbelschijfs zodebemester.
• Om bij zwadmaaien meer product in het zwad te krijgen en de capaciteit te verhogen was de wens breder te maaien.  Afgelopen herfst hebben wij een demomaaier geprobeerd. Door de positieve reacties hebben wij deze Kongskilde GXT 13005 P Collector vlindermaaicombinatie, met een werkbreedte van 12,3m incl. frontmaaier, aangeschaft. Deze machine is aangepast aan onze wensen, o.a. een bredere frontmaaier en grotere wielen. 
• Eén hark is geruild voor een Kuhn GA 15131 4-elements hark met werkbreedte van 14,7m.
• Ter vervanging van een Fendt 818 is een Claas Axion 870 Cebis aangeschaft.
• De Fendt 815 is omgeruild voor een Fendt 720S4 Profi plus.
• De beide trekkers worden uitgerust  met een GPS systeem.
• De kolvenplukker is komend jaar in te zetten in combinatie met de hakselaar, zodat wij komend najaar ook maiskolvenschroot kunnen hakselen.
 
Landbouwfolie voorkoop
Wij bieden u de mogelijkheid kwaliteitsfolie tegen voorkoopprijzen aan te schaffen. De voorkoopprijs is gelijk aan de voorkoopprijs van het afgelopen jaar. Hiervoor dient u de bestelkaart aan de ommezijde van dit blad voor 10 februari in te vullen, het folie op 27 februari af te halen en de factuur binnen 14 dagen te betalen.
 
Landbouwfolie recycling
Het eerste inzamelingsmoment voor oud folie vindt plaats op donderdag 27 februari a.s. 
Afgifte van folie kan tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt dan oud folie brengen en het eventueel bestelde voorkoopfolie afhalen. Het tweede inzamelingsmoment vindt in de zomer plaats, hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 
Kuilfolie, stretchfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen niet gratis worden ingeleverd! De stortkosten die wij doorbelasten bedragen € 0,07/kg excl. BTW. Hierdoor zal al het aangeleverde plastic en strechfolie moeten worden gewogen. Plastic dat niet vrij is van grond en/of overige afvalresten, zal door ons worden afgevoerd als overig bedrijfsafval. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend.
De mogelijkheid bestaat om het folie door ons af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.
 
Personalia
Nieuw binnen ons bedrijf:  
Heinze Mokkink: planner.
Ada Vierwind: administratie.
Janno Overgoor: machinist en loonwerker.
Stefan Rougoor: allround loonwerker.
Wij zijn op zoek naar een kraanmachinist.
 
Vraag & aanbod
Te koop: kuilgras & andere voedermiddelen.
Vragen of suggesties?
Zoals u heeft gelezen hebben wij voor u geïnvesteerd in kwaliteit & diensten. 
Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard altijd open. Bel gerust, wij staan u graag te woord.