Loon- en grondverzetbedrijf van Hal is gespecialiseerd in het op maat bemesten van uw weiland, bouwland en graanland met zowel drijfmest, vaste mest en kunstmest (vast en vloeibaar). Wij doen dit door middel van een aantal geavanceerde machines.

Kaweco Profi III 30 m3

De Kaweco is zowel in te zetten op grasland als bouwland. Unieke kenmerken van de tank zijn:

 • 3-assen hondegang gestuurd, waardoor de wielen van de tank niet door het trekkerspoor rijden
 • hefinrichting is gestuurd, zodat de bemester recht in de rijrichting werkt, wanneer de tank in hondegang rijdt
 • luchtdrukwisselsysteem op zowel de tank als de trekker, waardoor deze combinatie met een lagere bandenspanning in het land rijdt, dan elke zelfrijder met tank
 • enorme zuigcapaciteit door 10" zuigarm, turbovuller en 9 m3 verdringerpomp
 • uitgevoerd met Automatische Gegevens Registratie, GPS, weeginrichting en NIR sensor om mest gewogen en bemonsterd te verplaatsen
 • in combinatie met Duport Alltrack Twin zodebemester of Evers bouwlandbemester 

Ploeger AT4103LNMS 

Op grasland in te zetten met een Vredo zodebemester (werkbreedte 8,7 meter) en op bouwland met een zes meter brede schijveneginjecteur. De schijveneginjecteur maakt het mogelijk groenbemester goed in te werken en toch mooi vlak land achter te laten.

Sleepslangsysteem

De 12 meter brede sleepslangzodebemester maakt het mogelijk met maximale bodembesparing de mest op uw landerijen uit te rijden. Voordelen van het sleepslangsysteem zijn:

 • mest die in de grond gebracht wordt door de zodebemester, vloeit mooi uit door toevoeging van water
 • minimale bodemdruk in het land (luchtdrukwisselsysteem; 1,10 meter brede banden op de trekker en brede banden op de bemester)
 • het niet kapot rijden van kopakker en inritten
 • ideaal voor de voorjaarsbemesting van granen
 • ideaal voor de bouwlandbemesting van kleigronden in het voorjaar door lage bodemdruk en door het inbrengen van de mest in de grond
 • uitgerust met GPS RTK: De trekker stuurt automatsich met een nauwkeurigheid van +/- 2 cm. De bemestingsrijen sluiten hierdoor perfect aan

Kunstmest

Kunstmest kunnen wij toedienen in zowel vaste als vloeibare vorm met behulp van een Sulky Econov X40 en een Agrifac Condor spuit.  

Mestmixen

Voor het realiseren van een homogene mest in mestsilo's en -bassins beschikken wij over Holaras mestmixer voor de mobiele kraan. Deze mixer heeft een sterk stuwende werking met een grote capaciteit en kan door de "man"- gaten van de silo. 

Kalk

Tevens verstrooien en leveren wij de kalkmeststof Ankal.

Kaweco Profi III 30 m3
Kaweco Profi III 30 m3

Sleepslangbemester
Sleepslangbemester

 

Klik hier voor meer foto's