Agrifac Condor
Agrifac Condor

Wij voeren alle mogelijke gewasverzoringswerk- zaamheden uit, zoals spuiten, wiedeggen en schoffelen.

Spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd met een Agrifac Condor. Specifieke kenmerken van deze spuit zijn:

  • hoge bodemvrijheid ten behoeve van hoge gewassen en wendbaarder, waardoor minder schade aan gewassen
  • 33 meter spuitboom met ringleiding: hierdoor geen "dode" hoeken in percelen
  • GPS aansturing van secties: minimale overlap
  • grote banden met luchtdrukwisselsysteem ten behoeve van minimale bodemdruk
  • mogelijke montage van 90 cm brede achterbanden ten behoeve van graslandbespuiting in het voorjaar. 

Wij kunnen u voorzien van een goed advies ten aanzien van de meest geschikte manier om uw gewassen te verzorgen.  

Klik hier voor meer foto's