Certificaten en vergunningen

Loon- en grondverzetbedrijf van Hal  is in het bezit van de onder genoemde certificaten en vergunningen.

Voedsel Kwaliteit Loonwerk  VKL* inclusief VKL-G

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap.
Voor meer informatie www.vkl.nl .

GMP+ B3; Handel, collectie en op- en overslag van diervoeders

GMP+ B4; Transport

Diervoeders en diensten die voldoen aan moderne eisen voor de veiligheid van mens, dier en milieu. Daarvoor staat het certificatieschema GMP+ : 2006.
Voor meer informatie www.gmpplus.org.

Secure Feed

Secure Feed is een onafhankelijke organisatie voor de borging van de veiligheid van diervoeders en is ontstaan vanuit de mengvoer- en fouragebranch. De zuivelindustrie eist dat voerleveranciers Secure Feed gecertificeerd zijn. Voor meer informatie www.securefeed.eu .

Veiligheids Checklist Aannemers (VCA*)

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
Voor meer informatie www.vca.nl .

Transportvergunning

Bedrijven die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer over de weg, dienen in het bezit te zijn van een tranpsportvergunning. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden. De vergunningplicht geldt voor vrachtauto’s met een laadvermogen van meer dan 500 kg.
Loon- en grondverzetbedrijf van Hal beschikt over de vergunningen voor zowel binnenlands en grensoverschrijdend (Eurovergunning) beroepsgoederenvervoer.
Voor meer informatie www.niwo.nl .

Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB)

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst, verplicht.
Loon- en grondverzetbedrijf van Hal staat vermeld op deze lijst en mag derhalve de bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren.
Voor meer informatie www.niwo.nl .

Erkend leerbedrijf SBB