Cultuurtechniek

Loon- en grondverzetbedrijf van Hal kan de volgende cultuurtechnische werken voor u verrichten.

  • Inrichten en onderhouden van het landschap
  • Realisatie kikker- en paddenpoelen
  • Aanleg waterpartijen
  • Onderhoud sloten
  • Bewerken gras en opslag (klepelmaaien)
  • Onkruidbestrijding
  • Egaliseren tuinen, sportvelden etc.
  • Snoeien houtwallen, hagen etc.