Gewasverzorging

Wij voeren alle mogelijke gewasverzorginswerkzaamheden uit, zoals spuiten, wiedegge en schoffelen. Spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd met een Agrifac Condor. Specifieke kenmerken van deze machine zijn een hoge bodemvrijheid, 33 meter spuitboom met ringleiding, GPS aansturing en grote banden met luchtdrukwisselsysteem.

Kunstmest spuiten

Het spuiten van vloeibare kunstmest behoort ook tot de mogelijkheden. De verdeling en dosering is exact uit te voeren.

  • Grote werkbreedte en goede verdeling
  • Snelle werking via bladopname
  • Gecombineerd spuiten met gewasbeschermingsmiddel

Wij kunnen u voorzien van een goed advies ten aanzien van de meest geschikte manier om uw gewassen te verzorgen.

Vanaf het voorjaar 2022 hebben wij nieuwe schoffelapparatuur met rijenbespuiting voor een rijafstand van 50cm. Deze heeft de volgende kenmerken:

  • Cameragestuurd met side-shift waardoor het schoffelen nauwkeuriger en strakker langs de planten kan.
  • Vingerwieders die in bepaalde gewasstadia het onkruid in de rij verwijderen.
  • Sectiebesturing van de individuele schoffelementen: de schoffelelementen en vingerwieders worden bij de kruising met een andere rij automatisch uitgeheven tot de framebalkhoogte. Hierdoor kan het hele perceel geschoffeld worden en blijven er geen schuine hoeken of halve banen ongeschoffeld.
  • Rijenspuit: de strook in de rij die niet geschoffeld wordt, kan in dezelfde schoffelwerkgang bespoten worden. Dit geeft ten opzichte van een volvelds bespuiting een zeer grote middelenreductie.
  • Er kan gekozen worden om een vloeibare meststof bij de rij toe te dienen in combinatie met een schoffelbewerking.
  • Onderzaai in een gewas toepassen in combinatie met een schoffelbewerking.

De 75cm schoffel met eventuele onderzaai mogelijkheid blijft aanwezig met de gangbare techniek.